International Management Consulting since 1980

Ett urval av våra 15 beprövade koncept

Competence Regain Management - Målstyrd kvalitetssäkring av kompetens-försörjningsprocessens olika steg i samband med personal- och organisationsförändringar
Power Management Training - 5-stegs program för dagens ledare som innefattar rollen som fungerande coach
Project Management - 10 dagars program I 4 steg som motsvarar internationella krav enligt PMI-modellen
Stress Management - Ett sedan 1986 utvecklat program som ger verktyg att identifiera och eliminera stress inkluderande interaktiva test över Internet
Complete Teambuilding - Erfarenheten visar att vårt 4-stegs program, oavsett nivå i verksamheten, genererar minst 20% bättre närsiktiga prestationer jämfört med tidigare
Profound Inquiries - Såväl interaktiva enkätundersökningar över Internet som mer djupgående, intervjubaserade

 


KundurvalKonceptKundanpassningKundzonKontakt